Skip to content
Current language: te reo Māori.

He pae taonga a Kōtuia ngā Kete (Kōtuia) he mea whakatū nā Te Paerangi, arā, nā tētahi o ngā rōpū mahi o Te Papa Tongarewa. Ko tā te pae tukutuku nei, he tuitui i ngā taonga o Aotearoa ki ngā tāngata, ki ngā wāhi me ā rātou kōrero.

Nui atu i te 1.5 miriona ngā taonga | treasures  me ngā toi | artworks a Kōtuia mai i ngā whare taonga, i ngā mūhiama me ngā wharetoi e 80.

Anei ngā taonga a Kōtuia:

  • 1.5 miriona ngā taonga ā-mati
  • 404 ngā tātai aratohu


Te kaupapa

Kōtuia ngā taonga

E whakatairanga ana mātou i te mana o ngā taonga, o ngā tāngata me ō rātou wāhi.

Kōtuia ngā kōrero

He matapihi tēnei ki ngā kohinga ā-hiko o Aotearoa, he wāhi kōrerorero. Ko te tūmanako, ka wānangahia, ka whakahoungia, ka tuituia anōtia ngā kōrero mō ēnei taonga.

Ko Kōtuia ngā Kete te kaupapa

E whakaahua ana te ingoa o Kōtuia ngā Kete i te tirohanga Māori ki ngā kete o te wānanga, otirā, kei te tuitui mātou i ngā mātauranga mai i ngā momo kete a tēnei pae tukutuku.

Koia tēnā ko te kaupapa me te aronga o Kōtuia. He wāhi huihui tēnei kia tuituia ngā mōhiotanga me ngā tikanga mahi e pā ana ki ngā taonga.

He mihi tēnei ki a Lee Johnson, he mātanga reo, he kaiako o Te Papa, nāna tēnei ingoa i hōmai.

He whakamārama anō mō te waitohu me te hoahoatanga o te pae tukutuku


Te hītori

Kōtuia ngā mahi

I mahitahi mātou ki ngā kaimahi mai i te huhua o ngā whare taonga, o ngā mūhiama me ngā wharetoi.

Anei ō mātou hoamahi:

  • He kaiwhakahaere taonga
  • He kairaupī Māori
  • He kaiako
  • He kairangahau

I whakarewaina a NZ Museums i te tau 2008, ka whakahoungia ki raro i te ingoa o Kōtuia i te tau 2023

I whakarewaina a NZ Museums i te tau 2008 hei pae tukutuku mō ngā taonga o ngā mūhiama iti me ngā wharetoi. Ka whakahoungia te pae tukutuku i te tau 2023 ki raro i te ingoa o Kōtuia kia āta kitea te hōhonutanga o ngā kohinga taonga a te motu, arā, kia nui ake ngā taonga, kia nui ake hoki ngā kōrero e tūhonohono ana i aua taonga. I te hiahia hoki mātou ki te whakatū i tētahi wāhi e whakaata ana i ngā wawata o Aotearoa hei whenua tikanga rua.