Skip to content
Current language: te reo Māori.
He pae tukutuku taonga a Kōtuia ngā Kete (arā, a Kōtuia), he mea whakawhanake e Te Paerangi, he rōpū mahi o Te Papa Tongarewa (Te Papa). Ko 'Kōtuia', ko 'tēnei pae tukutuku' rānei, ngā kupu e whakamahia ana ki ēnei here ā-ture mō Kōtuia.

Ko 'Ngā here ā-Ture' ngā here katoa kei raro i Te Manatārua a Te Papa, i Ngā Here ā-Ture, me ngā āhuatanga kua whakamārama mai nei:

E tohu ana te kupu 'koe' i roto i Ngā Here ā-Ture i ngā tāngata katoa e toro atu ana, e tirotiro ana i te pae o Kōtuia, waihoki ko ngā mūhiama, ko ngā whare toi, ko ngā whare taonga me ērā atu whakahaere e tuku kōrero ana ki Kōtuia (arā, ko ngā Whare Tuku Kōrero).

Ehara i te mea e tohu ana ngā kupu 'pērā i' i te katoa o ngā kōrero.


Ki te whakamahi koe i te pae taonga o Kōtuia, kei te whakaae hoki koe ki Ngā Here ā-Ture

Ki te whakamahi koe i te pae o Kōtuia, e tohu ana koe kua pānui, kua whakaae hoki koe ki Ngā Here ā-Ture. Ki te kore koe e whakaae ki Ngā Here ā-Ture, kaua e whakamahi i a Kōtuia.

Tērā pea, ka whakahoungia Ngā Here ā-Ture, me auau tō pānui i ngā kōrero nei. Ki te whakamahi koe i a Kōtuia, kei te whakaae koe ki Ngā Here ā-Ture o te wā.


Nā Te Papa me ētahi atu whare ngā kōrero me ngā mōtika

Nā Te Papa me te Whare Tuku Kōrero, nā ā rātou kaipupuri raihana rānei te mana pupuri, te manatārua me ērā atu momo mōtika ki ngā utanga o Kōtuia.

Ko Te Papa te kaipupuri o ngā utanga katoa kei te pae tukutuku, hāunga anō ērā kei te tātai kōrero o ngā Whare Tuku Kōrero, arā, ko ngā whakaahua, ko ngā kōrero mō te taonga me ngā whakaahua, me ērā atu kōrero, whakaahua hoki kua oti kē te tohu i te kaituku.


Me whiwhi whakaae ā-tuhi ki te whakamahi i ngā kōrero

Me tono whakaae ā-tuhi i te kaipupuri manatārua ki te whakaputa anō, ki te tāruarua, ki te whakamahi, ki te whakapāho atu ki te iwi whānui, ki te tuku atu, ki te tiki ake, ki te whakahou, ki te hanga hou rānei i ngā kōrero a tēnei pae tukutuku.  Ki te kore koe e whiwhi whakaaetanga, kei te takahi koe i te manatārua me ētahi atu momo mōtika o te mana pupuri.

Hāunga anō ēnei āhuatanga:

  • te whakamahinga o ngā pārongo o tēnei pae tukutuku mō ngā mahi e whakaaetia ana kei raro i te Ture Manatārua 1994, pērā i ngā akoranga tūmataiti, i te rangahau, i te arohaehae, i ngā momo mahi a te ao mātauranga rānei
  • te whakamahinga o ngā pārongo i ngā wā e mātua whakaae ana te Whare Tuku Kōrero.

Kāore he wāhi o ēnei here whānui ki ngā rawa o tēnei pae tukutuku e noho ana ki raro i te Flags, Emblems, and Names Protection Act 1981.

Me whakaae ā-tuhi a Te Papa ki ngā rawa kei raro i te manatārua o Te Papa

Tēnā, whakapā mai ki Te Papa mā te whārangi o 'Whakapā mai' kei te hiku o te whārangi o tēnei pae tukutuku ki te tono whakaae ki te whakamahi i ngā rawa a Te Papa kei tēnei pae tukutuku.

Me whakaae ā-tuhi te Whare Tuku Kōrero ki ngā utanga kei raro i te manatārua o te Whare Tuku Kōrero

Tēnā, whakapā atu ki te Whare Tuku Kōrero e tohua ana ki raro i te rawa ā-hiko e pīrangitia ana e koe ki te tono whakaae ki te whakamahi i te rawa ā-hiko o tētahi Whare Tuku Kōrero. Mēnā kāore koe i te kite i te ingoa o te Whare Tuku Kōrero, tēnā koa, whakapā atu ki te rōpū o Te Paerangi ki Te Papa.


Me whakamahi ngā whakaahua o te tangata whenua, o te taonga Māori rānei mō ngā kaupapa motuhake anake

He taonga ngā whakaahua o ngā tāngata whenua, o ngā taonga Māori rānei ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi nā rātou aua taonga. E whakaaetia ana te whakamahinga o aua whakaahua mō ngā take rangahau, mō ngā akoranga, mō ngā take whaiaro me ngā take mātauranga.

Ki te hiahia koe ki te whakamahi i aua whakaahua mō tētahi atu take, me whakapā atu ki te whakahaere nā rātou te whakaahua.


Me whakamahi ngā whakaahua i raro i ngā tikanga me ngā here o te raihana

E whakaaetia ana te whakamahinga o ngā whakaahua o ngā taonga mēnā kua whakaae te Whare Tuku Kōrero ki runga i te rārangi kōrero a te taonga. Me whai ngā here kua tūhia ki te tauāki mōtika, ki te raihana rānei a te whakaahua

Me whakapā atu ki te Whare Tuku Kōrero nā rātou te whakaahua mō ētahi atu whakamārama.


Ki te tīkina ake he kōrero, whakamihia te puna o Kōtuia

Ki te whakamahi koe i tētahi wāhi o Kōtuia, me whakamōhio atu ki te katoa i takea mai tēnā rauemi i Kōtuia, ā, tuhia te rā i whakaputaina ki te pae tukutuku.

Hei tauira, kei raro i ngā tikanga ā-tuhi o Chicago, koinei te takoto o ngā kōrero i kitea ki te kāinga o Kōtuia:

Kōtuia ngā Kete Home Page. Museum of New Zealand. 2022. Tīkina ake i te 12 o Mahuru, 2022. http://


Mā ngā Whare Tuku Kōrero te haepapa e kawe mō ngā utanga e tukuna mai ana e rātou

Mēnā he Whare Tuku Kōrero koe, kei te kawe koe i te haepapa mō te hāngai o ō kōrero ki te ture, waihoki, kei a koe ngā mōtika me ngā whakaaetanga e tika ana ki te tuku mai i ō kōrero.

Kaua e tuku mai ngā utanga:

  • e takahi ana i ngā mōtika o tētahi atu, pērā i te manatārua, i tētahi momo mana pupuri, i te noho tūmataiti rānei.
  • whakarihariha (hei tauira, he mea anuanu, he tāunu, he whakaweti, he mea takakino, he mea hē), ngā mea whakaparahako, ngā mea e takahi ana rānei i te ture.
  • hē, kāore anō kia tutuki me ērā e kawe ana i ngā kōrero hē.

Me he kōrero whaiaro kei roto i ō utanga, kei a koe te haepapa ki te whai i ngā ture tōtika e pā ana ki te noho tūmataiti me aua tūmomo kōrero whaiaro.

Kei a koe te haepapa ki te tuku atu i ngā kōrero tōtika mō te taonga ki Kōtuia. Māu hoki e tono whakaae kia wātea ai te taonga ki te noho ki tēnei pae tukutuku – pērā i ngā taonga e noho tonu ana ki raro i te manatārua, i ngā whakaahua me ngā kōrero hoki kei raro i tētahi momo mana pupuri.


Ka taea e Te Papa te tango atu i ngā utanga a tētahi Whare Tuku Kōrero, kāore noa iho he whakamārama

E whakaae ana koe, ka taea noa e Te Papa te tango tonu atu i ō utanga mēnā e whakaaro ana a Te Papa kei te takahi aua utanga i Ngā Here ā-Ture. Ka taea hoki e Te Papa te kati i tō kuhunga mai hei Whare Tuku Kōrero. Tēnā koa, tirohia Ngā Here ā-Ture a Te Papa mō ētahi atu pārongo mō te ara e whāia ana e Te Papa ki te muku atu i ngā utanga.


E whakaae ana ngā Whare Tuku Kōrero kia whakapā atu ngā kaitoro ki a rātou

I runga i tō tūranga hei Whare Tuku Kōrero e whakaae ana koe kia whakapā atu ētahi o ngā kaitoro o Kōtuia ki a koe me he take ā rātou e pā ana ki te utanga kua tukuna mai e koe, me he tono rānei ā rātou ki te whakamahi i taua utanga. Me whakaae atu ki te whakamahinga o te utanga e tētahi atu mēnā kei a koe ngā mōtika me ngā whakaaetanga e tika ana.


E tuku atu ana ngā Whare Tuku Kōrero i te raihana ki a Te Papa ki te whakaatu atu i ngā utanga ki Kōtuia

Me he Whare Tuku Kōrero koe, mā te tuku utanga kei te whakaae koe, kei a koe ngā mōtika ki te tono mai i taua utanga, ā, kāore koe i te takahi i ngā mōtika o tētahi atu i āu mahi. Kei te tuku hoki koe i tētahi rāihana here-kore, utu-kore, pūmau, whakawhitinga-kore, tuari-kore, ki te whakaatu atu aua utanga ki te ao whānui mā te pae o Kōtuia. 


Mā ngā Whare Tuku Kōrero ngā utu ā-ture e pīkau

Mehemea ka utaina e koe he rauemi ki Kōtuia, kei te kawe koe i te haepapa mō ngā takahanga, mō ngā ngaronga me ngā kerēme (ngā whakapae me ngā take tūturu) me ngā utu (ko ngā utu ā-ture hoki) e ara mai ana i aua raeumi, waihoki i ō takahanga o Ngā Here ā-Ture.

Kei te whakaae hoki koe, kāore he wāhi o Te Papa ki te katoa, ki tētahi wāhi rānei o ngā utu e ara mai ana i tētahi take ā-ture, i ngā whakawātanga, i ngā hāmene, i ngā whaina, i ngā kawenga me ngā utu e hāngai ana, e whai pānga ana rānei ki tētahi take ā-ture, ki tētahi tono rānei ki te ture e pā ana ki te rauemi e utaina ana e koe ki Kōtuia.


E whakaae ana ngā Whare Tuku Kōrero ki ngā here me ngā āhuatanga o eHive me Ā-Tihi o Aotearoa

Mēnā he Whare Tuku Kōrero koe, me rēhita, me whakaae hoki koe ki ngā here me ngā āhuatanga o eHive me Ā-Tihi o Aotearoa o taua wā tonu, kātahi ka whakaaetia tō whakamahinga o Kōtuia. Kei raro iho nei ngā hononga ki ngā here me ngā āhuatanga, heoi, me rite tonu tō hokinga atu ki aua kōrero.

Me pānui Ngā Here me ngā Āhuatanga o eHive

Me Pānui Ngā Here me ngā Āhuatanga o Ā-Tihi o Aotearoa


Ehara ngā hononga ki Kōtuia i te kupu tautoko, i te kupu whakamana rānei

Kua tāpirihia mai ngā hononga ki ētahi atu wāhi ipurangi hei āwhina noa i te tangata, otirā, ehara aua hononga i te tohu tautoko, i te tohu whakamana a Te Papa. Kāore a Te Papa i te kawe i te haepapa mō ētahi atu taunga ipurangi, arā, ki ngā kōrero kei aua wāhi, ki ngā rawa, ki ngā ratonga hoki kei aua taunga ipurangi.


Kei te kawe a Te Papa i te haepapa o ngā here ā-ture

Kāore a Te Papa i te whakapūmau i te whakatutukinga, i te tika, i te hāngai, i te whai pānga o ngā pārongo kei te pae tukutuku, hāunga anō ngā wāhi e herea ana i raro i te ture.

E kore a Te Papa e noho haepapa i raro i te ture ki ngā ngaronga, ki ngā tūkinotanga, ki ngā utu e ara mai ana i ngā whakamahinga o ngā pārongo kei tēnei pae tukutuku. Waihoki, ko ngā tāpaenga kōrero, ko ngā whakaaro, ko ngā pārongo, ko ngā rauemi, ko ngā tohu, ko ngā mahuetanga rānei. Kei te kawe a Te Papa i te haepapa o ngā here ā-ture anake.


E hāngai ana te kaupapa here a Te Papa mō te noho tūmataiti ki ngā kōrero whaiaro e tukuna mai ana e koe

Ehara i te mea me tuku mai ō kōrero whaiaro ki te tirotiro i ngā kōrero a tēnei pae tukutuku. Mēnā ka tuku noa mai koe i ō kōrero whaiaro – hei tauira mā ō mahi ki 'Whakapā mai' – ka noho aua kōrero ki raro i ngā tohutohu o te whārangi 'Tūmataiti' a Te Papa.


E hāngai ana ngā ture o Aotearoa ki ēnei Here ā-Ture

Kei raro Ngā Here ā-Ture i te ture o Aotearoa, ā, kei te whakaae koe ki ngā ture o ngā Kōti o Aotearoa.